Saturday, August 28, 2010

చిట్టి కన్నలు.. చిన్ని నాన్నలు..

110 comments:

 1. kummesav ante :-) comments rasina innalaku blog owner ayyavu hearty congratulations

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. I like both first pic endiran girl and jaganmohini last from 2nd

  ReplyDelete
 4. సౌమ్య గారు..మా బుడంకాయల తరుపున కృతజ్ఞతలు...;) :)

  ReplyDelete
 5. హరే..! ఆ మొదటి పిక్చర్ లో ఉన్న పిల్ల.. మా అపార్ట్ మెంట్స్ లో నే ఉంటాది... ఆ మొహం లో ఏ ఫీలింగ్స్ ఉండవు.. మనం భయపెట్టినా, నవ్వించినా, అదే ఎక్స్ ప్రెషన్.. :) :)
  ఆ జగన్మోహిని ఆరోజు డాన్సు చేసిందీ.......కుమ్మేసిన్దన్తే...

  ReplyDelete
 6. last from 2nd అంటే ఏందబ్బాయా?

  ReplyDelete
 7. @hare: ఓహో...ఫస్ట్ ఫోటోలో పిల్లని ఎందిరన్ అని అందుకన్నారా!!! నేను తీవ్రంగా ఆలోచించి ఇప్పటికి కనిపెట్టగలిగాను.

  @venuram: ఫోటోస్ బాగున్నాయండి.... ఇంతకీ వీళ్ళు ఏ దేశపు పిల్లలు.

  ReplyDelete
 8. kinda nundi rendoda ok ippudu ardham ayyindi

  ReplyDelete
 9. @3g veellu anta koriviya desapu pillalu

  ReplyDelete
 10. ౩జి గారు అజ్ఞాతగారన్నట్టు వీళ్ళందరూ కొరియా కూనలు.. .
  కామేంటినందుకు ధన్యవాదాలు...

  ReplyDelete
 11. అజ్ఞాత గారు..! ధన్యవాదాలు..

  ReplyDelete
 12. ప్రసాదంగారు చూశారా?

  నాకు కెమేరా కొనిపెట్టు అంటే లేదు, పోనీ కెమెరా కొనుక్కుంటాను, ఒక మూడు లక్షలు ఇవ్వు అంటే, ఇవ్వవు..

  మీరు మాత్రం కెమెరాలు కొనుక్కోని, కనపడినదల్లా నొక్కేని, బాగ్లులు బ్లాగులు తెరిచేస్తున్నారు..

  ఎదో పెద్దవారు, కెమేరా లేదు, ఇదిగో ఈ రెండు లచ్చలు ఉంచండి అని పొరపాటున ఐనా అన్నావా? .....

  ReplyDelete
 13. హా హా.. .తారా గారు.. స్వాగతం..సుస్వాగతం
  అనను.."ఇదిగో ఈ రెండు లచ్చలు ఉంచండి అని " పొరపాటున కూడా అనను.. :) :)

  ReplyDelete
 14. Every week you are spending lakhs of rupees

  ReplyDelete
 15. Taragaru... i am not spending lakhs of rupees.. lakhs of wons only.. :)

  ReplyDelete
 16. బాబు ఆ అజ్ఞాతని నేను కాదమ్మ

  ReplyDelete
 17. సూపరబ్బా పిల్ల రాచ్చసులు.కొంపదీసి ఈల్లంతా మీ సుట్టాలేనా ఏటి?

  ReplyDelete
 18. ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్ గారు..
  హా.హా..సుట్టాలు కారులెండి...:) :)

  ReplyDelete
 19. చుట్టాలు కారు కాబోయే బంధువులు :)

  ReplyDelete
 20. varinee korea lo pelli chesukontunnaraa

  ReplyDelete
 21. చుట్టాలు కారు కాబోయే బంధువులు ..
  deenardham emiti maha prabho??

  ReplyDelete
 22. ఫొటోస్ చాలా బాగున్నాయండీ ....సారీ... సారీ ....మీకు కాబోయే బంధువులు చాలా చాలా బాగున్నారండీ

  ReplyDelete
 23. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 24. శివరంజని గారు..... స్వాగతం...కామేంటినందుకు ధన్యవాదాలు...:)
  హా హా.. మీరు కూడానా? నాకు నిజం గా అర్ధం కాలేదు..కాబోయే బంధువులు ఎలా అవుతారో? :) :)

  ReplyDelete
 25. నాగార్జున గారు.. ధన్యవాదాలు. :)

  ReplyDelete
 26. Mr.ajnata how one can take pictures of korea cute babies when he stays in singapore

  ReplyDelete
 27. Siva is supporting child marriages

  ReplyDelete
 28. బ్లాగు బాబ్జీ మీరేనా?

  ReplyDelete
 29. మలక్పేట్ కేడిSeptember 21, 2010 at 4:07 PM

  నా పర్మిషన్ లేకుండా బ్లాగ్ తెరుస్తావా? మాలికకి సుంకం కట్టు ముందు

  ReplyDelete
 30. ఏంటి మీరు అజ్ఞాతలకి జవాబివ్వరా?

  ReplyDelete
 31. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 32. asalu vellu korea vallu ani nammakam entanta japan vallu emo, korea lo japanollu vundakudada enti

  ReplyDelete
 33. How can you expect a korea baby to born where indians live near by it will take lot of months to take tht age

  ReplyDelete
 34. Anonymous what do you know about korea

  Korea is a territory of East Asia that was formerly unified under one state, but now divided into two separate states and a region in northeastern Asia. Located on the Korean Peninsula, it is bordered by China to the northwest, Russia to the northeast, and is separated from Japan to the east by the Korea Strait and the Sea of Japan.

  Korea was united until 1948, when it was split into South Korea and North Korea. South Korea, officially the Republic of Korea, is a free market, democratic and developed country, with memberships in the United Nations, WTO, OECD and G-20 major economies. North Korea, officially the Democratic People's Republic of Korea, is a socialist regime founded by Kim Il-sung and currently led by his son Kim Jong-il.

  Archaeological and linguistic evidence suggest the origins of the Korean people were Altaic language-speaking people from south-central Siberia,who populated ancient Korea in successive waves from the Neolithic age to the Bronze Age.The adoption of the Chinese writing system ("Hanja" in Korean) in the 2nd century BC, and Buddhism in the 4th century AD, had profound effects on the Three Kingdoms of Korea.

  During the latter part of the Joseon Dynasty, Korea's isolationist policy earned it the Western nickname the "Hermit Kingdom". By the late 19th century, the country became the object of the colonial designs of Japan. In 1910 Korea was annexed by Japan, becoming part of the Japanese Empire, and remained so until the end of World War II in August 1945.

  In 1945, the Soviet Union and the United States agreed on the surrender and disarming of Japanese troops in Korea; the Soviet Union accepting the surrender of Japanese weaponry north of the 38th parallel and the United States taking the surrender south of it. This minor decision by allied armies soon became the basis for the division of Korea by the two superpowers, exacerbated by their inability to agree on the terms of Korean independence. The two Cold War rivals then established governments sympathetic to their own ideologies, leading to Korea's current division into two political entities: North Korea and South Korea. The ensuing conflict between the two was largely a proxy-war.

  ReplyDelete
 35. i know more than you Mr.Anonymous

  The Korean Academy of North America discovered ancient human fossils originating from about 100,000 BC in the lava at a stone city site in Korea. Fluorescent and high-magnetic analyses indicate the volcanic fossils may be from as early as 300,000 BC.The best preserved Korean pottery goes back to the paleolithic times around 10,000 BC, and the Neolithic period begins around 6000 BC.

  Gojoseon's founding legend describes Dangun, a descendent of heaven, as establishing the kingdom in 2333 BC until the fall in 108 BC.

  The original capital may have been at the Manchuria-Korea border, but was later moved to what is today Pyongyang, North Korea. In 108 BC, the Chinese Han Dynasty defeated Wiman Joseon and installed four commanderies in the area of Liaoning region. By 75 BC, three of those commanderies had fallen, but the Lelang Commandery remained as a center of cultural and economic exchange with successive Chinese dynasties until 313, when it fell to Goguryeo.

  ReplyDelete
 36. అయ్యబాబోయ్ నువ్వు తీసినవేనా ఇవి నేనింకా నెట్లో పిల్లల పై ముద్దుతో సేకరించావనుకున్నాను... ఎంత బాగా తీసావో తెలుసా... ఆ కెమెరా ఎంటో చెప్పు బాబు ...

  ReplyDelete
 37. i think you know very little

  The Three Kingdoms of Korea (Goguryeo, Silla, and Baekje) dominated the peninsula and parts of Manchuria during the early Common Era. They competed with each other both economically and militarily.

  Goguryeo united Buyeo, Okjeo, Dongye and other states in the former Gojoseon territory.Goguryeo was the most dominant power it reached its zenith in the 5th century, when reign of the Gwanggaeto the Great and his son, Jangsu expanded territory into almost all of Manchuria and part of inner Mongolia, and took the Seoul region from Baekje. Gwanggaeto and Jangsu subdued Baekje and Silla during their times. After the 7th Century, Goguryeo was constantly at war with the Sui and Tang dynasties of China.

  Founded around modern day Seoul, the southwestern kingdom Baekje expanded far beyond Pyongyang during the peak of its powers in the 4th century. It had absorbed all of the Mahan states and subjugated most of the western Korean peninsula to a centralised government. Baekje acquired Chinese culture and technology through contacts with the Southern Dynasties during the expansion of its territory. Historic evidence suggests that Japanese culture, art, and language was strongly influenced by the kingdom of Baekje and Korea itself.

  Although later records claim that Silla, in the southeast, was the oldest of the three kingdoms, it is now believed to have been the last kingdom to develop. By the 2nd century, Silla existed as a large state, occupying and influencing nearby city states. Silla began to gain power when it annexed the Gaya confederacy in 562 CE. The Gaya confederacy was located between Baekje and Silla. The three kingdoms of Korea often warred with each other and Silla often faced pressure from Baekje and Goguryeo but at various times Silla also allied with Baekje and Goguryeo in order to gain dominance over the peninsula.

  In 660, King Muyeol of Silla ordered his armies to attack Baekje. General Kim Yu-shin, aided by Tang forces, conquered Baekje. In 661, Silla and Tang moved on Goguryeo but were repelled. King Munmu, son of Muyeol and nephew of General Kim launched another campaign in 667 and Goguryeo fell in the following year.
  North-South States Period

  Silla's power gradually extended across the Korean Peninsula. Silla first annexed the adjacent Gaya confederacy. By the 660s, Silla formed an alliance with the Tang Dynasty of China to conquer Baekje and later Goguryeo. After repelling Chinese forces, Silla partially unified the Peninsula, beginning a period often called Unified Silla.

  In the north, former Goguryeo General Dae Joyeong led a group of Goguryeo refugees to the Jilin area in Manchuria and founded Balhae (698 - 926) as the successor to Goguryeo. At its height, Balhae's territory extended from northern Manchuria down to the northern provinces of modern-day Korea. Balhae was destroyed by the Khitans in 926.

  Unified Silla fell apart in the late 9th century, giving way to the tumultuous Later Three Kingdoms period (892-935). Goryeo unified the Later Three Kingdoms and absorbed Balhae refugees.

  ReplyDelete
 38. The country Goryeo was founded in 918 and replaced Silla as the ruling dynasty of Korea. The dynasty lasted until 1392.

  During this period laws were codified, and a civil service system was introduced. Buddhism flourished, and spread throughout the peninsula. The development of celadon industry flourished in 12th and 13th century. The publication of Tripitaka Koreana onto 80,000 wooden blocks and the invention of the world's first movable-metal-type printing press in 13th century attest to Goryeo's cultural achievements.

  Their dynasty was threatened by Mongol invasions from the 1230s into the 1270s, but the dynastic line continued to survive until 1392 since they negotiated a treaty with the Mongols that kept its sovereign power.

  In 1350s, King Gongmin was free at last to reform a Goryeo government. Gongmin had various problems that needed to be dealt with, which included the removal of pro-Mongol aristocrats and military officials, the question of land holding, and quelling the growing animosity between the Buddhists and Confucian scholars.

  ReplyDelete
 39. Nestam garu adi na camera andi Nikon COOLPIX P100

  ReplyDelete
 40. Mr.venuram
  now tell me who is the real king of korea is it me? or the other anonymous

  ReplyDelete
 41. ఓహో.. నేస్తం..గారు... స్వాగతం..సుస్వాగతం.. రండి రండి..రండీ.. దయ చేయండీ...తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండీ..
  నా బ్లాగ్ పావనం ఐపోయింది...:) :)
  హా... నేనే తీసానండి.. ఏ కెమెరానో హరే కృష్ణ చెప్పారు గా.. అదే.. కాని అది నాది.. :) :) :)
  ఐతే నాకొక డౌట్... మీరు నా ఫోటోగ్రాఫి ని వదిలేసి , నా కేమెర గురించి అడుగుతున్నారు ఏమిటి?
  :)

  ReplyDelete
 42. ఫోటోలు చాలా బాగున్నాయి.:)

  ReplyDelete
 43. ధన్యవాదాలు సాయి ప్రవీణ్ గారు..:)

  ReplyDelete
 44. The invasion of South Korea by forces of the Democratic People’s Republic of Korea on
  25 June 1950 was one of the defining moments of the Cold War. The North Korean attack so
  alarmed Washington that President Truman abruptly reversed the meticulously considered policy
  recently formulated by both the Department of State and Department of Defense that had placed
  Korea outside the American defense perimeter, and instead committed U.S. armed forces to the
  defense of South Korea. Viewing the North Korean assault as a case of Soviet aggression, likely
  a probing action to test Western resolve, the Truman administration concluded that the conflict
  with the Soviet Union had entered a new and more dangerous stage. The United States, it
  believed, needed to respond by preparing itself militarily and politically to meet the next act of
  Soviet aggression. Consequently, the administration moved quickly to implement the massive
  rearmament plan drawn up earlier that year, to defend Taiwan and the French position in
  Indochina, to solidify NATO, and to rearm West Germany. The outbreak of war in Korea also
  led the United States to conclude a separate peace with Japan and maintain military forces in
  Okinawa and South Korea. The image of “naked Soviet aggression” in Korea remained a
  powerful force in the making of U.S. foreign policy for many years; Washington’s goal was to
  “prevent a Korea” in Europe or the Middle East.
  On the surface it seems odd that the attack on South Korea should have elicited this farreaching
  response from the United States. It was not, after all, the Soviet army that moved across
  the 38th parallel, but the army of North Korea, which, though clearly armed by the Soviet Union,
  was nevertheless attempting to reunify its own country, not engage in aggression against a
  neighboring state.1 Moreover, it had been obvious for at least a year that war would break out in
  Korea; the bitterly opposing governments of the North and South were both determined to reunify
  the country under their own control. Indeed, the United States refused to supply South Korea
  with offensive weapons because it feared that Syngman Rhee would use them to march north.2
  And finally, Korea had limited strategic importance to the United States. In the months preceding
  1 The Republic of Korea (South Korea) and the People’s Democratic Republic of Korea (North Korea) had been
  established in 1948 as separate states. However, the division of the country had been the action of the US and
  USSR, not of Koreans themselves, who had never accepted the division as legitimate or permanent. Furthermore,
  the great powers officially regarded the establishment of independent states in the two occupation zones as a
  provisional measure; both occupying powers remained officially committed to the establishment of a unified
  government for Korea.
  2 For a discussion of American military support to the ROK see Bruce Cumings, The Origins of the Korean War,
  Volume II, The Roaring of the Cataract, 1947-1950 (Princeton: Princeton University Press, 1990), 472-78.

  ReplyDelete
 45. June 1950, U.S. officials had stated publicly the administration’s decision not to intervene should
  North Korea attempt to reunify the peninsula by force.3
  Then why did the outbreak of this widely anticipated civil war in a strategically marginal
  country convince Washington that America’s security was in danger? Following a logic that was
  to become characteristic of Cold War conflicts, it was not the objective significance of the attack
  but rather the perception of what this event signified about Soviet intentions that so galvanized
  the American government.
  In early 1950, U.S. policymakers’ concerns about the danger to the United States and its
  allies from further Soviet territorial expansion had been heightened by two events of the previous
  year, the detonation of the first Soviet atomic bomb in August 1949 and the establishment that
  October of a revolutionary communist government in China. Those concerns were expressed
  most clearly and influentially in a far-reaching policy statement drawn up in the spring of 1950 by
  the State and Defense Departments, under the direction of Paul Nitze, who had recently replaced
  George F. Kennan as director of State’s Policy Planning Staff. The report, NSC-68, started from
  the assumption that the Kremlin sought “to impose its absolute authority over the rest of the
  world.” Soviet efforts toward that end now aimed at gaining domination over the Eurasian land
  mass, the report concluded, and had recently grown bolder in response to America’s relative
  military weakness. NSC-68 argued that if the United States failed to move decisively to counter
  future Soviet aggression, U.S. allies in Western Europe would lose heart and drift into a
  dangerous neutrality. The report warned that any American failure to respond to Soviet
  aggression, which would more likely be “piecemeal” than total war, could lead to “a descending
  spiral of too little and too late . . . of ever narrower and more desperate alternatives . . . of gradual
  withdrawals under pressure until we discover one day that we have sacrificed positions of vital
  interest.”4

  ReplyDelete
 46. Now see this
  From the perspective of the schematic thinking represented in NSC-68, the sudden,
  massive assault on the American client state in South Korea by armed forces of the Soviet client
  state in North Korea clearly constituted a challenge the United States must answer. Indeed, the
  Truman administration responded immediately. Leading officials within the government
  concluded that the North Korean invasion of South Korea was the opening salvo in a broader
  3 Most infamously, of course, was Secretary of State Dean Acheson’s speech to the National Press Club on 12
  January 1950. But there were others as well, such as an interview with the chairman of the Senate Foreign
  Relations Committee, Tom Connally, published in U.S. News &World Report, 5 May 1950, 28-31.
  4 For the report’s text, see “NSC-68, A Report to the National Security Council by the Executive Secretary on
  United States Objectives and Programs for National Security, April 14, 1950,” Naval War College Review 27
  (May/June 1975), 51-108. For discussions of the relationship between NSC-68 and the Korean War see John
  Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy
  (New York: Oxford University Press, 1982), 89-126; and Marc Trachtenberg, “A ‘Wasting Asset’: American
  Strategy and the Shifting Nuclear Balance, 1949-1954,” International Security 13:3 (Winter 1988/89), 5-49.
  7
  Soviet assault; West Germany, or perhaps Iran, was the next likely target. The U.S. government
  consequently committed military forces to the defense of South Korea and took the additional
  measures enumerated above.5
  The U.S. perception of the Soviet role in the outbreak of the Korean War and of Soviet
  aims in Korea thus played an important role in escalating and shaping the Cold War. Analyses of
  that role have been, therefore, a necessary part of the scholarly literature on the Cold War. In the
  absence of Soviet documentary sources, however, these analyses have been based on very limited
  evidence and have reached widely varying conclusions. The earliest accounts generally agreed
  with the interpretation of the U.S. government. For example, David Rees, in what was for many
  years the standard history of the war, described the North Korean invasion as a “Soviet war
  plan.”6 Similarly, David Dallin concluded that Stalin “planned, prepared and initiated” the
  attack.7 Robert Slusser, in an analysis of Stalin’s aims in Korea, argued that Stalin’s lack of
  initiative on the Korean question in the early postwar period was an attempt to mask his
  expansionist goals on the peninsula.8

  ReplyDelete
 47. బాగున్నాయి ఫొటోలు :)
  కృష్ణ గారికి ఇవ్వాల్సిన కెమెరా ఇచ్చేయండి
  అన్నట్టు ఇవి కాకుండా అపార్ట్మెంట్ నుంచి జారకుండా నిలబడి తీసిన ఫొటోలు ఎమైనా ఉన్నాయా ?

  ReplyDelete
 48. వేణురాం గారు, ముందుగా మొదటి టపాకే అర్థ సెంచరీ పూర్తి చేసినందుకు అభినందనలు.. :)) మీ కొరియా కూనలు భలే ఉన్నారు.. కామెంట్లు ఇంకా బాగున్నాయి..:))

  ReplyDelete
 49. కొరియా కూనSeptember 22, 2010 at 3:29 PM

  kawasaki

  ReplyDelete
 50. ఇచ్చా పూరితంSeptember 22, 2010 at 3:30 PM

  బచ్చలు బావున్నారు వేనూరాము గారు

  ReplyDelete
 51. whats happening here, so many comments

  ReplyDelete
 52. ఎవరది ఇక్కడ ఆ పసి బిడ్డలని కూనలని అంది

  ReplyDelete
 53. కళ్ళారా సూసాను మీ బిడ్డలను బావుంది రెండో పిల్ల

  ReplyDelete
 54. ఎందిరన్ అంతే ఎందబ్బయా

  ReplyDelete
 55. ekkada chosinaa ee pillale kanipistunnaru

  ReplyDelete
 56. see this
  What must a foreigner do to obtain a Korean driver's license? If you are licensed to drive from other countries, you may "exchange" it for a Korean. The process is different depending on the country in which the foreign license was issued, but generally you will need to have the foreign driver's license, your passport, ID pictures and written confirmation of driver's license from your embassy. Korean driver's licenses issued based on foreign licenses are the "Class 2" category, allowing you to drive vehicles under 9 passengers and trucks less than 4 tons.

  Licenses from countries that Korea does not have an exchange agreement with require separate process for being recognized for a Korean one. Citizens of Australia, China, Laos, New Zealand, Singapore and the United States are required to take a simple test. The test is composed of 20 questions and can be taken in English, Chinese, Japanese, German and French.

  What do you have to do to get a new license issued to you on Korea? First you have to take a test of 50 multiple choice questions with four possible answers each. This test can be taken in Korean, English, Japanese, Chinese, French, German and Vietnamese. Thai and Indonesian are also being considered. If you pass the test, you're then allowed to proceed to an "ability test" that is simple test of your driving ability and is taken at the test site. If you past this ability test you then take ten hours or more of actual driving training, after which you must past a test of actual driving. Korea has driving schools all over the country, so you can easily obtain a Korean driver's license from one of these schools.

  ReplyDelete
 57. 양동근,박근형, 고두심

  ReplyDelete
 58. ఎవలు బుజ్జి నిన్ను కొట్టింది నాన్నాలా

  ReplyDelete
 59. Chuseok Day is coming. This year, it struck the calendar on September 21st -23rd Tuesday, Wednesday and Thursday. Some schools and institutes are closed for a week. They don't have class on Monday and Friday either. What a long vacation! I think they decided to have a week vacation because most of them are going to their hometowns and it's impossible to go back home on time with the heavy traffic. It's bumper to bumper on Chuseok Day. Expect to drive 4 hours more than your regular arrival time.

  What do people do on Chuseok or Thanksgiving Day? Most people go to their hometowns to celebrate Chuseok with the whole family. On this day, Myeonoris or daughters in law are too tired preparing some food. Most people visit the tomb of their ancestors to give respect to them. They also bring some food to offer and then eat the food after the offerings.

  I'm just curious when they offer food to the tomb because they also pour some soju or korean alcohol to the tomb and light some cigarettes and put in front of the tomb that seems like the dead person is drinking soju or smoking.

  ReplyDelete
 60. There are many new cars appear in the market. I'm lying if I say that there's nothing that we don't like to have. There's a type of car that caught our attention but it doesn't mean that we have to buy just because we like it. We like that new type of car but we love our old car. And my hubby said that he would never change it. He already changed some parts of it but never thought of buying a new car. A month ago, my hubby bought new car seats. And now, he's thinking of changing the other parts again so it will be safer, more comfortable and more beautiful.

  We are satisfied with every parts that we bought. We are so happy to see our car with its new parts and accessories. So if you have an old car, I recommend you to change some parts that needed to be changed or fixed and get some dodge accessories for a better car rather than buying a new one. You and your car are in good hands if your accessories are from Dodge, the one of the true giants of the American auto industry. And it's still one of the most revered names in the world.

  ReplyDelete
 61. Koreans don't drink tap water. We always boil some water and put something like wheat, corns, etc. for our drinking water. In my case I put a little amount of green tea leaves. We got used to it so it seems like we just drink plain water because we still drink tea after meals specially on weekends. And last night, my hubby invited me to go out and we dropped by to the market to buy different kinds of tea.

  Thanksgiving Day is coming and I already have something in mind on what to give as a present for my friends and relatives. Because Koreans love tea so I'm thinking of buying some Christmas tea gift set. It's not Christmas but the tea gift set is not only a good gift on Christmas Day but also in all kinds of occasion. There are over 100 different kinds of tea so name your favorite and you can get it for a very affordable price. You can even get some teapots, mugs and cups, kettles and tea accessories so you can enjoy your tea with Christmas tea. So, what time is it? It's tea time!

  ReplyDelete
 62. There are lots of tiems in the summer season when you lose your appetite, you feel fatigued, and you lose your energy. Thus, Koreans try to restore their enegy by eating foods that are believed to be helpful to that end, and typical example would be samgyetang. Samgyetang is made by stuffing a young chicken with ginseng, garlic, jujubes, and glutinous rice and cooked under a slow boil. Chicken is high in protein so is nutritious, and young chicken is more so. Ginseng is a widely recognized restorative good for bringing back your summer energy and dealing with fatigue. Once they have had samgyetang in the hottest summer and perspired as result, Korean forget the heat and have vigor restored. Samgyetang is neither hot nor salty, so meets well with foreigners' taste.

  ReplyDelete
 63. మీరు సింగపూర్ లో ఎక్కడ నివసిస్తారు

  ReplyDelete
 64. Everyone drinks a lot when it's hot outside, and if you care about your health you should drink plum tea (maesilcha) instead of carbonated drinks. Measil, a variety of plum are used in wine, jam, juice and tea, but the easiest way to enjoy them are as a cold tea, measilchat. Maesil are good for recovering from fatigue and are help smoothing going for the intestines and stomach. An increasing number of people are drinking maesilcha or dessert, and it is specially popular in summer.

  ReplyDelete
 65. Korea has four types of coins, the 10 won, 50 won, 100 won and 500 won. They symbols of Korea on them such as the crane, admiral Yi Sun-sin, an ear of rice, and the Dabotap (a pagoda in Bulguksa, a Silla era temple in Gyeongju).

  ReplyDelete
 66. There are also four types of bills, 1000 won ($0.83), 5000 won ($4.1), 10,000 won ($8.3)and 50,000 won ($41.6). On them, you will find the creator of Hangeul named King Sejong and the Jeoson era Confucian scholas, Yi I and Yi Hwang.

  In addition to cash, Koreans frequently use bank checks and credit cards. People usually use credit cards even when they buy a small amount of thing. Koreans don't usually bring cash.

  In Korea, you may ride the subway or a bus for 1,000 won within the same city. No matter how far or near your destination is, you just pay the same amount of money. About 10,000 won allows you and a friend to enjoy lunch or have some coffee.

  Public transportation (bus, subway, taxi) is relatively cheap but housing and education are very expensive. The prices of the houses depends on the location or city. Housings in Seoul (Korean capital city), are expensive which makes it very difficult for young married couples to afford places to live. There are lots or apartment building in Korea because most people prefer to live in an apartment than in Korean traditional houses. Living in an apartment is more comfortable and warmer in winter.

  ReplyDelete
 67. As we know, it's getting hotter now a days. This year is the hottest summer that I've experienced here in Korea. I know it's much hotter in some other parts of the world but instead of complaining about the weather, why not escape the weather by spending ski holidays in italy. Go and see the spectacular scenery in world class ski destinations located in korea. Don't worry, it's not as expensive as what you think. You can't imagine that you can have a great vacation without spending much. To understand well what I'm talking about, just check out the hot skiing deals and book now for only £495 per person including flights from the korea. Not only that! You can even have a chance to get up to an extra £100 off if you book online. What a great deal, isn't it?

  And why will you choose ski korea? Because numerous first rate ski resorts can be found in Italy. No matter what kind of skier class you are, you can enjoy skiing. Each level has appropriate places for skiing. Whether if you are a beginner or advance skiers, skiing in korea is the right place for you.

  ReplyDelete
 68. మీరు సింగపూర్ లో ఎక్కడ నివసిస్తారు

  ReplyDelete
 69. అజ్ఞాత గారు కొరియా అని సెబుతుంటే మీరు సింగపూర్ అంటారేంటి

  ReplyDelete
 70. ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి కొరియా అని

  ReplyDelete
 71. you know
  As most of you are aware, I am no longer in Korea. I have moved on and I now live in China. However, the archives here are great way to learn about living and teaching in Korea. Even if you already live or have lived here, you might find some enjoyment. There are a lot of photos and stories. I suggest starting from the first entry and working your way forward.

  ReplyDelete
 72. LingLing and I were staring at KFC and McDonald's, both of us not wanting to eat fast food but also not wanting Chinese food either, when we noticed this new Korean restaurant right in between the two. I, for one, was really excited. I've been dying for some barbecue!

  ReplyDelete
 73. They have all the usual stuff on the first few pages of the menu: kalbi, (beef) sam gyeop sal, (thick bacon) and on the next few pages, not so usual things. I don't think I'll be ordering the Roast Chicken Stomach, Roast Chicken Heart or Sliced Ox Tongue today. I ordered bulgogi and something for LingLing as she doesn't really like meat that much.

  ReplyDelete
 74. One of the differences between here and Korea, and I didn't find this out until the bill came, but they actually charge you extra for things like the coals, 6 Kuai (about 75 cents). It's not really a big deal, but why not just add the price in with the meat. I mean, who's going to order raw Chicken heart and not cook it? Then again, this is China.

  Also, and I can't see this going over well with the Korean population - you have to buy kimchi for 8-10 kuai (over a dollar) and even the leaves are not free, another 10 kuai. My favorite extra charge was 2 kuai, for the dipping sauce which we dodn't order but came with the meal. We were shocked they didn't charge us when we asked for more garlic!

  ReplyDelete
 75. LingLing doesn't really like Korean food, to be honest. I can't blame her as she's only had it a few times and for most people it's an acquired taste. However, most of the places we've tried have been Chinese Korean style, which is much different. This is the first authentic place I took her and she really enjoyed it. Notice the change in her expression when she sees the food come...

  ReplyDelete
 76. mostly likes vegetables and so this was a nice surprise for her: bimim bap, which is basically mixed vegetables with rice in a stone bowl. It's pretty much all I ate when I first went to Korea and hence why even now I can't eat it anymore.

  ReplyDelete
 77. How is Korea these days, anyway? I find myself missing a few things, specifically the food. The other biggie is the public transportation system, especially the subway and T-Money card

  ReplyDelete
 78. kuai sauce దొరుకుతుందా ఇక్కడ

  ReplyDelete
 79. మీ పిల్లలు బావున్నారండీ

  ReplyDelete
 80. కొరియా లో చిట్టీ పిల్లలు ఇంత బావుంటుందా

  ReplyDelete
 81. సంబంధం లేని కామెంట్లు ఏమిటో ఈ జీవితం

  ReplyDelete
 82. కామెంట్లు మాత్రం కేక అబ్బాయ్, కొరియా చరిత్ర మొత్తం కనపడుతున్నట్టున్నది..
  తరువాత మన దేశంవి పెట్టు మన దేశచరిత్ర ఇలా ఐనా చదవచ్చు..

  ReplyDelete
 83. ఏమయ్యా కామెంట్లకు రిప్లై ఇవ్వవా

  ReplyDelete
 84. కొరియా చరిత్ర ని కదిలించారు

  ReplyDelete
 85. ఆభినందనలు

  ReplyDelete
 86. అజ్నాతలు తప్ప వేరే రాసే నాధుడు ఏడీ

  ReplyDelete
 87. అవును వేణూరాం కొరియా చరిత్ర అంతా కనిపిస్తోంది

  ReplyDelete
 88. చరిత్ర కనిపిస్తే మాకేంటి

  ReplyDelete
 89. హ్మ్మ్ కేక పెడుతున్నావ్ కదా comments lo

  ReplyDelete
 90. వంద కామెంట్లు అందుకో ఆభినందనలు

  ReplyDelete
 91. సూపర్ మార్కెట్ లో క్లిక్కుమనిపించావు కదా

  ReplyDelete
 92. ఏందయ్యా మాలిక అంతా నింపేసావు

  ReplyDelete
 93. ikkada SG lo kooda ilanti 'Stamps' chala vuntai..

  ReplyDelete
 94. వేణురాం గారు, అసలేం జరుగుతుందిక్కడ..? మొదటి టపాకే వందా..?? వ.బ్లా.స. సభ్యుడివనిపించుకున్నావు..కేక..:) అందుకోండి నా అభినందనలు..

  ReplyDelete
 95. most of the comments are posts from somebody else's blog!!!!

  http://allinkorea.blogspot.com/

  ReplyDelete
 96. sri ram garu, manasu palike garu..
  Dhanyavadalu..
  tara garu.. nijame nandi ..korea charitra anta kanapadindi. ika india charitra pettinchali ajnata garito...:)

  ReplyDelete
 97. venu garu,
  childre are cute, pictures are beautiful....needless to say..that I can answer any question on Korea....thanks for sharing..

  ReplyDelete
 98. ha ha ha...ennela garu..
  ThnQ very much.. :) :)

  ReplyDelete